Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Coronavirus en ondernemen

De aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, eerder bekend als Noodloket, is geopend. Deze gift van €4.000 is voor ondernemers die direct zijn getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona. Naar de website van de overheid.


Ook ondernemers in Heeze-Leende ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Heeft u na het lezen van de informatie hieronder nog vragen? U kunt contact opnemen met de gemeente op: 040-224 1555. Tijdens werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Landelijk

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Zie ook het overzicht van regelingen van de Kamer van Koophandel waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.

Het kabinet heeft 17 maart een pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie afgekondigd. Het kabinet komt op zeer korte termijn met uitvoeringsrichtlijnen. Zie voor de meest actuele informatie de website van de Rijksoverheid. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft maatregelenpakketten aangekondigd om de economische impact van deze coronacrisis te verzachten

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Lokaal

Bbz

Ondernemers die in zwaar weer zitten door het coronavirus kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk financiële problemen ondervinden. De ondernemer kan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal.

Het kabinet versoepelt de regeling zodat bij een aanvraag Bbz snel overgegaan wordt tot uitbetaling. Zelfstandigen kunnen voor 3 maanden een inkomensondersteuning krijgen tot het sociaal minimum (ca. € 1500,00). Er vindt geen toets meer plaats op vermogen, inkomen partner of levensvatbaarheid bedrijf. Bovendien hoeft dit niet worden terugbetaald. Ondersteuning is ook mogelijk voor een lening bedrijfskapitaal.

Onze Bbz-Specialist neemt contact op met de ondernemer die zich meldt en onderzoekt de mogelijkheden.

Ben je als ondernemer in de financiële problemen gekomen als gevolg van de Corona crisis?

De Samenwerkende gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard bieden hulp, vooruitlopend op de concrete uitwerking van de landelijke maatregel Versoepeling betaling belasting en Toeristenbelasting in het nationale Noodpakket. De drie gemeenten hebben besloten om op verzoek ondernemers en ZZP‘ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling te verlenen voor de gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting. Het uitgangspunt is dat het een overbruggingsmaatregel betreft en het geen afstel van belastingbetaling betekent.

Daarnaast stellen de gemeenten het verzenden van de nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen 2020 voorlopig uit. Voor alle overige openstaande vorderingen zetten de gemeenten het reguliere incassotraject door. Hierbij zullen zij extra aandacht hebben voor de huidige omstandigheden en als het nodig is maatwerk verlenen.

Hiermee hopen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard lucht te geven aan ondernemers. In de komende periode bekijken de gemeenten hoe zij met deze tijdelijke maatregelen definitief om willen gaan.

Pagina opties