Overleg & documenten

De gemeente en ondernemersverenigingen overleggen regelmatig over doelstellingen, concrete activiteiten en afspraken over projecten die onderdeel zijn van het Economische Beleidsplan 2014-2018.

Deelnemers aan het overleg

  • De wethouder economische zaken en de bedrijfscontactfunctionaris
  • Ondernemersvereniging Heeze-Leende en vertegenwoordigers van de lidverenigingen
  • Recreatief Heeze-Leende
  • Vertegenwoordiging vanuit de zorginstanties

Pagina opties