Samenwerking

De gemeente Heeze-Leende wil aantrekkelijk zijn en blijven als vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe bedrijven of instituties ten einde economische groei en vitaliteit in de gemeente te bevorderen. Geen slaapgemeente, maar een gemeente met een aantrekkelijk 'leefklimaat', in goede balans met het buitengebied.

Samenwerking tussen gemeente en het lokale bedrijfsleven en instituties vormt daarvoor een essentiële voorwaarde. Daarom hebben gemeente en ondernemersverenigingen in september 2010 afgesproken regelmatig te overleggen over doelstellingen, concrete activiteiten en afspraken over projecten die onderdeel zijn van het Economische Beleidsplan. Het uitvoeringsplan Economische Zaken 2014-2018 treft u hieronder aan.

Bekijk links in het menu de verenigingen en organisaties met wie de gemeente samenwerkt.