Wetten & vergunningen

Op 1 oktober 2010 trad de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze wet zorgt voor een bundeling van 25 afzonderlijke vergunningen in één omgevingsvergunning; onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, ontheffing bestemmingsplan, monumentenvergunning en de aanlegvergunning.

Sinds 1 oktober 2010 kunt u voor uw gehele project bij één loket terecht voor aanvraag en informatie.

Wilt u meer weten over de Wabo? Bekijk het YouTube-filmpje met uitleg over de Wabo.

Omgevingsvergunning aanvragen

Vraag een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online. Lees bijgaande informatiebrochure voor meer informatie.