In onze gemeente wordt deze week een nieuwe campagne gelanceerd om de complexiteit van woon-werkverkeer te vereenvoudigen. In opdracht van Brainport Bereikbaar, wordt deze campagne geïntroduceerd als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het stimuleren van openbaar vervoer (OV) gebruik.

Uit recent onderzoek blijkt dat het uitzoeken van de reisroute van huis naar werk een drempel vormt voor OV-gebruik. Om deze hindernis te overwinnen, biedt Brainport Bereikbaar kant-en-klare reisschema's naar grote bedrijven in de Brainport regio. Dit maakt de eerste stap in efficiënt OV-gebruik eenvoudig en stressvrij.

Daarnaast wil de campagne misverstanden over de reistijd met het OV wegnemen. Veel mensen denken dat OV-reizen langer duurt dan met de auto, wat niet altijd het geval is. Brainport Bereikbaar zal feitelijke informatie verstrekken om deze misvattingen te weerleggen en de voordelen van het OV te benadrukken.

De campagne wordt gepromoot via borden langs de weg in onze gemeente, huis-aan-huis bladen met kaartjes van reisschema's en advertenties op sociale media platforms.

Samen werken we aan een betere toekomst van mobiliteit in Heeze-Leende!

Start OV campagne: Stap in!