De gemeente Heeze-Leende geeft agrarisch ondernemers die nog geen keukentafelgesprek hebben gevoerd hiertoe nog graag de mogelijkheid. Tijdens het gesprek wordt een hulpvraag besproken. Het is ook mogelijk om zonder keukentafelgesprek een hulpvraag aan te leveren. Dat kan via vitaallandelijkgebied@heeze-leende.nl. Om de casussen op te pakken en te werken aan een passende oplossing, is een ondersteuningsteam opgezet. Dit team bestaat uit de gemeente Heeze-Leende, de provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Afhankelijk van de aard van de casus of hulpvraag, kunnen andere partijen tijdelijk worden toegevoegd aan het ondersteuningsteam. Dit draagt bij aan het vinden van een passende oplossing.