Gegevens bekendmaking
Datum beschikking:24-05-2022
Bekendmaking heeft betrekking op:6029
Publicatiedatum:27-05-2022
Soort bekendmaking:Verordeningen en reglementen
Verzenddatum:24-05-2022

Besluit op grond van de APV en Bijzondere Wetten

is een vergunning verleend voor het houden van Kermis Sterksel 2022 op kerkplein te Sterksel.