Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op:6029PC5
Publicatiedatum:31-05-2022
Soort bekendmaking:Mededelingen

Intrekken aanwijzing beschermd gemeentelijk monument

Op 31 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemensbesluit genomen, op basis van het positieve advies van de Erfgoedcommissie, om de status van het beschermde gemeentelijke monument op het adres Stoeiing 5 in te trekken. Daarmee is de procedure gestart die moet leiden tot het intrekken van de gemeentelijke monumentenstatus.

Het voorstel met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 juni 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022  (tijdens openingsuren) voor een periode van vier weken voor eenieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis van Heeze. Gedurende deze periode worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen bij burgemeester en wethouders.