De gemeente Heeze-Leende subsidieert diverse (maatschappelijke, sport-, culturele en andere) activiteiten op basis van de Nota Subsidiebeleid, het Toetsingskader Subsidies (deze twee documenten vindt u onder het kopje 'Documenten') en de Algemene Subsidie Verordening (ASV).

Vraag een jaarlijkse subsidie 2023 aan
Vraag een eenmalige subsidie aan

Wilt u weten of u een jaarlijkse of een eenmalige subsidie kunt aanvragen? Gebruik hiervoor de beslisboom.

De gemeente kent ook subsidies en regelingen voor ondernemers.

Hoe werkt het?

Een jaarlijkse subsidie kunt u aanvragen tot 1 mei van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt op dit moment subsidie voor 2023 aanvragen. U kunt hiervoor online het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie 2023 invullen.

Een eenmalige subsidie kunt u online aanvragen met het aanvraagformulier eenmalige subsidie. Dat kan op elk moment, tot zes weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Het college beslist binnen 13 weken op uw aanvraag. Wilt u vóór aanvang van uw activiteiten weten of u subsidie ontvangt, dan moet u de subsidie dus tenminste 13 weken voor aanvang van uw activiteiten aanvragen.

Wilt u weten of u een jaarlijkse of een eenmalige subsidie kunt aanvragen? Gebruik hiervoor de beslisboom.

Formulieren

Let op!

De formulieren hebben -voor uw veiligheid- een tijdslot. Als u langer dan 15 minuten op één stap blijft staan, wordt u uitgelogd. Hou hier rekening mee!

Hou daarom bijlagen, zoals de beschrijving van de uw activiteiten, bij de hand.

U kunt de subsidie aanvragen met eHerkenning Niveau 2. Dit is een soort DigiD voor organisaties. Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken met de overheid te regelen. Zie voor meer informatie www.eherkenning.nl.  

Wat heb ik nodig?

Subsidie wordt verleend voor activiteiten. Daarom vragen we een omschrijving van uw (eenmalige, wekelijkse, jaarlijkse, gewone en extra) activiteiten. Het is handig als u deze in een bijlage zet, u kunt deze vervolgens uploaden in het aanvraagformulier. 

Vraagt u voor het eerst een jaarlijkse subsidie aan of vraagt u een eenmalige subsidie, dan is ook een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven nodig. Deze kunt u eveneens als bijlage uploaden in het aanvraagformulier. 

De aanvraagformulieren werken vanwege veiligheid met een tijdslot, zijn er 15 minuten beschikbaar per in te vullen pagina. Daarom is het handig om bovengenoemde bijlagen vooraf gereed te hebben. 

Afspraak maken

Voor dit product is het niet nodig om een afspraak te maken. Wel kunt u contact opnemen met de gemeente als u vragen heeft. Dit kan per mail, naar j.kuijs@heeze-leende.nl. Ook kunt u bellen naar 040 224 1400