Succesvolle inloopbijeenkomst Strabrechtse Heide

Op donderdag 13 juni was er een eerste inloopbijeenkomst over de gebiedsgerichte aanpak voor natuurgebied Strabrechtse Heide en omgeving. Ruim 80 bezoekers uit de omgeving kwamen langs voor informatie over het gebied en de gebiedsgerichte aanpak. Zij waren een mix van agrariërs en inwoners uit de dorpen en landelijk gebied en gingen in gesprek met de aanwezige experts. Vaak over de thema’s landbouw, natuur en water. Velen schreven een reactiekaartje waarop ze aandachtspunten, ideeën en zorgen voor het gebied meegaven. De komende weken worden de reacties bekeken en informeren de vragenstellers wat er met de vragen of opmerkingen wordt gedaan.

In gesprek

Veel van de aanwezigen kennen het gebied erg goed. En zien de natuur en het landelijk gebied in hoog tempo veranderen. In het algemeen was er begrip en steun voor de natuurplannen: inwoners zijn trots op de Strabrechtse Heide. Veel boeren vroegen zich wel af wat dit alles nu voor hen gaat betekenen. Ze zijn, met alles wat op het moment aan regels en plannen op hen afkomt, op zoek naar het toekomstperspectief voor hun bedrijf. Een aantal boeren heeft daar ook grote zorgen over. Ook enkele inwoners gaven aan ideeën te hebben om bij te dragen aan de doelen, maar weten niet goed hoe de ideeën zelf uit te voeren.

Samen komen tot oplossingen

Het is belangrijk om samen met bewoners, agrariërs en andere ondernemers te komen tot een toekomstbeeld voor het gebied. Waar willen we naar toe met de landbouw, de natuur en het water in en rondom de Strabrechtse Heide? En welke oplossingen dragen bij aan het bereiken van dit toekomstbeeld? Hoe zorgen we dat alle, soms tegengestelde, belangen goed aan bod komen? Hoe kunnen we deze toch samenbrengen? Samen met de omgeving willen de samenwerkende partijen graag komen tot slimme combinaties van oplossingen voor een sterkere natuur, voldoende en schoon water, een gezonde bodem en goede toekomst voor de landbouw.

Eerste kennismaking

De inloopavond van 13 juni was een eerste kennismaking met de gebiedsgerichte aanpak voor veel mensen uit de omgeving. En een eerste moment om ideeën en aandachtspunten in te brengen. De komende tijd kan iedereen die dat wil zijn of haar ideeën en vragen aandragen. Neem daarvoor contact op via strabrechtseheide@ggagroenblauw.nl.

De informatie die we getoond hebben deze avond, kun je vinden op de website ggagroenblauw.nl.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie kun je terecht op deze website: ggagroenblauw.nl
Wil je meedenken in de deelgebieden, en/of heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Mail dan naar: strabrechtseheide@ggagroenblauw.nl