Normaal gesproken zetten we niks in onze wekelijkse nieuwsberichten over bezwaren die zijn ingediend en wat het college op deze bezwaren heeft besloten. Maar vanwege alle beroering in het dorp en in de gemeenteraad rondom voormalige Hostellerie Vangaelen te Heeze, maken we een uitzondering.

Het college wil hier graag toelichten waarom ze, na een lange serieuze heroverweging, heeft besloten om de eerder verleende vergunning voor nieuwbouw van een hotel-restaurant op locatie Kapelstraat 48, in stand te laten. In de bijlage kunt u lezen dat het college die eerder verleende vergunning de afgelopen maanden serieus heeft heroverwogen. Daarbij is het college zeker niet over één nacht ijs gegaan en is uitgebreid juridisch advies ingewonnen. Lees meer in de raadsinformatiebrief.