Met grote trots delen wij het fantastische nieuws! Het IVN Heeze-Leende heeft maar liefst 30.000 euro opgehaald voor de aanleg van een amfibieëntunnel.

Deze mijlpaal werd met veel enthousiasme aangekondigd door voorzitter Ben Pollmann tijdens de feestelijke afsluiting van het overzetseizoen in het IVN-gebouw. Het behalen van het streefbedrag was reden genoeg voor een feestje, waarbij niet alleen de geweldige "padden-overzetters" aanwezig waren, maar ook vertegenwoordigers van de gemeente, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer.

We zijn verheugd dat ook wethouders Robert Groenewoud en Maaike van Breugel-Smolders namens het college van B&W aanwezig waren om deze mijlpaal te vieren.
Het bereiken van het bedrag van 30.000 euro is een buitengewone prestatie voor de vereniging, en ze zijn dan ook enorm trots op deze mijlpaal. Ben sprak zijn oprechte waardering uit voor iedereen die heeft bijgedragen aan dit geweldige resultaat, en speciale dank gaat uit naar de diverse sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. Samen hebben we laten zien hoe betrokkenheid en samenwerking kunnen leiden tot positieve veranderingen in onze prachtige natuurlijke omgeving