Op dinsdag 28 juni 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 te Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende waarbij werd besloten om het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de verleende omgevingsvergunning voor een bouwplaats voor een wagenopbouw af te wijzen.
  • 19.30 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw aan de Kapelstraat te Heeze.
  • 20.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het instellen van een verplichte rijrichting rechtdoor op de Bakkerstraat in Valkenswaard, uitgezonderd (brom)fietsers middels het plaatsen van verkeersbord D4 (verplichte rijrichting rechtdoor).
  • 20.30 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 Quercus palustrus, gelegen op een perceel aan de Haagstraat in Valkenswaard.

Indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen dan hoeft u zich niet aan te melden. U dient er wel rekening mee te houden dat de agenda tot op de dag van de zitting kan wijzigen. U kunt altijd contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571) om dit na te gaan.