Overzicht vergunningen

Formulieren Wet BIBOB

De Wet Bibob is van toepassing op diverse gemeentelijke vergunningen en ontheffingen, regelingen en transacties

Link

Algemene Plaatselijke Verordening

In de APV staat voor welke activiteiten u een vergunning aan moet vragen

Naar pagina....

Ventvergunning

Voor inwoners die op straat of huis-aan-huis goederen of diensten willen verkopen

Naar pagina....

Omgevingsvergunning

Voor inwoners die gaan (ver)bouwen, slopen, of een boom kappen

Naar pagina....

Drank- en horecavergunning

Voor ondernemers die alcohol willen verkopen of schenken

Naar pagina....

Standplaatsvergunning

Voor inwoners die goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen

Naar pagina....

Evenementenvergunning

Voor inwoners die een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest of festival

Naar pagina....

Exploitatievergunning horecabedrijf

Voor ondernemers die een horecabedrijf starten

Naar pagina....

Pagina opties