In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop.

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Ga via de homepage bijvoorbeeld naar ‘Verhuizen’ of ‘Paspoort, ID of Rijbewijs aanvragen’. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Melding (brandveilig) gebruik tent of plein: Eisen aan plattegrond

Om een melding (brandveilig) gebruik tent of plein te doen, dient een situatieschets met noordpijl en een plattegrond opgestuurd te worden. Op deze pagina vindt u daarvan de eisen.

Op deze plattegrond wordt iedere afzonderlijke verblijfsruimte (tenten, tribunes en alle andere constructies waarop of waarin mensen kunnen staan/bewegen etc. die bestemd is voor 150 personen of meer opgegeven.

Per verblijfsruimte geeft u vervolgens het volgende op de plattegrond aan:

 • Per verblijfsruimte geeft u de hoogste bezetting van die ruimte weer. Een voorbeeld hiervan is dat u aangeeft dat u een tribune wilt plaatsen die plaats biedt voor 300 personen.
 • Daarnaast geeft u de voor personen beschikbare oppervlakte en de gebruiksbestemming aan.
 • De opstelling van inventaris en de opstelling van inrichtingselementen. Met dit laatste worden onder meer podia, opgestelde stands, kraampjes en schappen bedoeld.
 • Tot slot moet per verblijfsruimte worden aangegeven;
  • Of ze scheidingen bevatten en dat die scheidingen brand- en rookwerend zijn;
  • Waar de vluchtroutes zijn;
  • Draairichtingen van (vlucht)doorgangen (vindplaats: artikel 4.16 besluit)
   • Bij een verblijfruimte vanaf 60 personen: de draairichting van de deur (naar buiten) en dat de deuren aan de buitenzijde zijn aangeduid met ‘nooduitgang’.
   • En bij meer dan 99 personen: de deuren moeten met een lichte druk kunnen worden geopend;
  • Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
  • Bij 50 personen of meer: de manier waarop de vluchtroute wordt aangeduid (vindplaats: artikel 4.15 besluit);
  • Bij 75 personen of meer: de manier waarop noodverlichting is aangebracht. (vindplaats: artikel 4.3 besluit)
  • Bij 50 personen of meer: aanwezigheid van brandblusvoorzieningen (vindplaats: artikel 4.20 besluit);
  • De plaats van de brandweeringang. Dit is de toegang tot de verblijfsruimte die gebruikt wordt door hulpdiensten in geval van calamiteiten

Voor de plekken die wel binnen het grensgebied van de bijeenkomst vallen en geen verblijfsruimte zijn, bijvoorbeeld openlucht, wordt het volgende op de plattegrond aangegeven.

 • Vluchtrouteaanduidingen met verwijzing naar een veilige plaats;
 • Als het gaat om een (met hekken) terrein: de manier waarop hulpverleningsdiensten het openliggende terrein kunnen bereiken;
 • Waar de dichtstbijzijnde brandblusmiddelenvoorziening voorhanden is.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ilka Adriaans: 040 224 1440

Pagina opties