Wat is het?

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

Hoe werkt het?

Iemand machtigen tijdens gemeenteraadsverkiezingen:

 • U kunt alleen iemand die in Heeze-Leende woont machtigen om voor u te stemmen
 • Iemand mag voor de komende Gemeenteraadsverkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: 1 voor zichzelf en voor 2 anderen.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op het document moet bij 'geldig tot' 17 maart 2017 of een latere datum staan.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of het volmachtbewijs, welke door de gemeente Heeze-Leende is afgegeven.

Wat moet ik doen?

Iemand machtigen om voor u te stemmen

U kunt iemand anders op twee manieren machtigen om voor u te kunnen stemmen:

Machtiging met de uw eigen stempas:

Als u uw stempas heeft ontvangen* kunt u deze gebruiken om iemand te machtigen. Dit gaat als volgt:

 • vult u de achterkant van uw stempas in
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee
 • u kunt deze machtiging afgeven tot de verkiezingsdag 16 maart 2022

Als u toch in de gelegenheid bent om zelf te stemmen kunt u gebruik maken van uw stempas (ook al is de achterkant ingevuld)

Machtiging door middel van een volmacht:

Heeft u de stempas nog niet ontvangen* en weet u nu al dat u niet zelf kunt stemmen, dan kunt u een volmacht aan een ander inwoner van Heeze-Leende geven. Dit werkt als volgt:

 • U vult een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente of onder Documenten.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier
 • U levert het machtigingsformulier uiterlijk 11 maart 2022 vóór 17.00 uur bij uw gemeente
 • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Let op: een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken! Uw eigen stempas wordt ongeldig verklaart en opgenomen in het Register ongeldige stempassen.

*de stempas wordt bezorgd rond 18 februari.