Tweede aansluiting industrieterrein De Poortmannen in gebruik vanaf 24 mei

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Om het industrieterrein veiliger te maken en het vrachtverkeer door Heeze en Leende terug te dringen is besloten een tweede aansluiting aan te leggen bij industrieterrein de Poortmannen. Hiervoor is de Sterkselseweg enige tijd afgesloten geweest, deze gaat enkele dagen vóór de tweede aansluiting weer open.

Vrachtverkeer

De dorpen Heeze en Leende hebben op dit moment te maken met vrachtverkeer dwars door de dorpskernen. Het is een jarenlange wens om dit vrachtverkeer terug te dringen en zo de leefbaarheid te verbeteren.

In 2013 is in de structuurvisie Heeze-Leende 2013-2030 een alternatieve route opgenomen die verkeer afleidt vanuit de huidige route: de zogenaamde ‘Centrale As’. Het is niet eenvoudig om deze Centrale As te realiseren omdat er enkele dure en ingewikkelde ingrepen nodig zijn: een aanpassing van een oprit naar de A2 en een spoorwegonderdoorgang. Dit kan alleen in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, ProRail en Rijkswaterstaat. De besprekingen zijn volop aan de gang. Dat neemt niet weg dat het nog een tijd gaat duren voordat de Centrale As kan worden aangelegd. 

De gemeenteraad wil niet wachten op de totale aanleg van de Centrale As ineens, maar zo snel mogelijk lokale problemen aanpakken, die een bijdrage leveren aan de uiteindelijk te realiseren Centrale As. Eén van de kansrijke projecten is de verbetering van de verkeersafwikkeling van de Poortmannen.

Verkeerstellingen

Als de tweede aansluiting in gebruik genomen is, zullen gedurende twee jaar verkeerstellingen gedaan worden om te onderzoeken hoe het verkeer zich verspreid over de twee aansluitingen. Voorheen, toen veel verkeer nog over Ginderover ging, zijn ook verkeerstellingen gehouden. Met deze resultaten kan goed vergeleken worden wat de invloed van de tweede ontsluiting is. Al deze resultaten worden meegenomen in verdere onderzoeken en ontwikkelingen rondom de Verkeersafwikkeling De Poortmannen.

Op de website van de gemeente Heeze-Leende is meer informatie te vinden over de ontsluiting van de Poortmannen en de Centrale As. Ga hiervoor naar www.heeze-leende.nl/centraleas.