Namens Brabant Water wordt door Van den Heuvel Aannemingsbedrijf de bestaande drinkwaterleiding onder het spoor van de Oostrikkerweg vervangen door een nieuwe leiding, de werkzaamheden vinden plaats tussen Oostrikkerweg nr. 2a en Beukenlaan nr. 30.

Doordat er gebruik wordt gemaakt van een sleufloze techniek kunnen we de overlast tot een minimum beperken. Er zullen geleidebakens en schrikhekken worden gebruikt indien er sleuven in de berm gemaakt moeten worden.

De woningen aan de Oostrikkerweg en Beukenlaan blijven bereikbaar voor bewoners en bezoekers. De werkzaamheden starten op vrijdag 28 oktober, naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november gereed.