Vanaf maandag 7 november zijn de Oostrikkerdijk (tussen de Oostrikkerstraat en de beek Groote Aa), Voordenweg en St. Jacob en St Annastraat niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het riool en de waterleiding moet hier worden vervangen, het doorgaand verkeer wordt daarom omgeleid.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio maart. De voortgang is afhankelijk van weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden. Eerst wordt de waterleiding vervangen in de Oostrikkerdijk door Brabant Water. De gemeente vervangt de oude gemengde rioolleiding in een vuilwaterriool en een aparte leiding voor het hemelwater. Het afgekoppelde hemelwater wordt afgevoerd naar de Groote Aa. De Oostrikkerdijk binnen de bebouwde kom, Voordenweg en de St. Jacob en St. Annastraat zijn toegevoegd aan de zone 30 km/uur en worden als zodanig ingericht.