Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Afwegingskader nieuwe woningbouwinitiatieven

Sinds de provincie heeft aangegeven dat ze willen meedenken over nieuwe woningbouwinitiatieven die uitgaan van herstructurering, transformatie en inbreiding,  komen er steeds vaker verzoeken bij de gemeente binnen om bestaand vastgoed of lege plekken te transformeren naar onder andere woningen, zorghotels etc.

Om deze initiatieven objectief te kunnen beoordelen heeft het college vorig jaar een afwegingskader opgesteld. Dit afwegingskader is inmiddels geƫvalueerd en er is een nieuw afwegingskader vastgesteld.

Het is de bedoeling dat dit afwegingskader een hulpmiddel biedt om met burgers, de markt, vastgoedeigenaren en andere initiatiefnemers (waaronder de gemeente zelf) in gesprek te gaan over planoptimalisaties, transformaties, fasering en de gewenste kwaliteit. Dit gebeurt door elk plan aan de hand van een aantal vragen te beoordelen. Deze vragen vindt u in dit nieuwe afwegingskader dat u hier kunt downloaden.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer E. Heuts (040 224 1529) of per mail woningbouw@heeze-leende.nl

Pagina opties