Belastingen

Afvalstoffenheffing

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.

Ga naar pagina...

WOZ-waarde

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen.

Naar pagina....

Toeristenbelasting

Belasting voor niet-inwoners voor het overnachten in de gemeente.

ga naar de pagina...

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Ga naar de pagina

Onroerende-zaakbelasting

Hebt u een eigen woning of een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Heeze-Leende.

Ga naar de pagina Onroerende Zaak Belasting

Aankoop woning

Heeft u een woning gekocht en een formulier ontvangen? Dan kunt u dit ook online invullen.

Naar pagina Aankoop woningen

Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Bent u eigenaar van een woning en staat uw naam op de aanslag gemeentelijke belastingen. Dan kunt u het taxatieverslag online opvragen.

Ga naar de pagina over taxatieverslag WOZ

Rioolheffing

U ontvangt een aanslag rioolheffing als u afvalwater loost op de gemeentelijke riolering.

Ga naar pagina...

Contact belastingen

Vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? 

Naar pagina Contact belastingen

Pagina opties