Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

bestemmingsplan “1ste partiële herziening Kom Heeze 2015”

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2018 het bestemmingsplan “1ste partiële herziening Kom Heeze 2015” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Kom Heeze 2015’. In dit plan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Daarnaast zijn de wijzigingen die voortkomen uit de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant in dit plan verwerkt. Verder zijn enkele onjuistheden hersteld. Tevens wordt met dit bestemmingsplan de bestemming van de gronden die verkocht zijn in het project Verkoop Reststroken veranderd.

 Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn  raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties