Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Breedvennen, Leende”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 januari 2017 het bestemmingsplan “Breedvennen, Leende” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Breedvennen, Leende” bestaat uit twee delen, beiden gelegen aan de Breedvennen in Leende. Het zuidelijke deel is gelegen achter de woningen aan Kraanven, het noordelijke deel is gelegen tegenover de Breedvennen 42 t/m 52 te Leende. In het zuidelijke deel is het maximale aantal toegestane woningen gewijzigd van 14 naar 11 en in het noordelijke deel van 7 naar 9. Het totaal aantal toegestane woningen neemt daarmee met één af van 21 naar 20. Daarnaast is vanwege de ligging van reeds aanwezige kabels en leidingen de woonbestemming met bouwvlak in het noordelijke deel van het plangebied circa 1,6 meter naar achteren verplaatst.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties