Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan "Buitengebied Heeze-Leende 2014"

Op 22 januari 2014 maakten burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 november 2013 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ gewijzigd heeft vastgesteld en dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een aanwijzingsbesluit hadden genomen voor het perceel Kloosterlaan 1 te Sterksel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 24 juni 2014 besloten om de reactieve aanwijzing in te trekken voor wat betreft de uitbreiding/vergroting van het agrarische bouwvlak aan  de Kloosterlaan 1 te Sterksel.  Burgemeester en wethouders maken nu dan ook bekend dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ d.d. 25 november 2013 ook geldt voor de uitbreiding/vergroting van het agrarische bouwvlak aan  de Kloosterlaan 1 te Sterksel. 

 Het vaststellingsbesluit, het intrekkingsbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal zijn digitaal in te zien.

Pagina opties