Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan 'Buitengebied Heeze-Leende 2017' is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’. Tegen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ zijn een aantal beroepen ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 juli 2015 een aantal van deze beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Naar aanleiding van de uitspraak moet het geldende bestemmingsplan op onderdelen worden aangepast. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’ is er hoofdzakelijk op gericht om de onderdelen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State en de consequenties van de Verordening ruimte 2014 te verwerken, een aantal ontdekte kleinschalige verbeterpunten en te herstellen planonderdelen mee te nemen, alsmede in de afgelopen periode vastgestelde postzegelplannen en wijzigingsplannen integraal te verwerken.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties