Bestemmingsplan ‘Centrumplan Leende’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 23 januari 2017 het bestemmingsplan ‘Centrumplan Leende’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Centrumplan Leende’ heeft betrekking op de ontwikkeling van een centrumplan op de locatie aan de Dorpsstraat, Kerkstraat en Schoolstraat in Leende. Dit centrumplan bestaat uit een maatschappelijk programma omvattende een multifunctionele accommodatie De Meent (mfa) en een Kindcentrum (basisschool De Triangel en ruimten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang). Daarnaast worden er 26 grondgebonden woningen gerealiseerd. De wijzigingen hebben betrekking op de verschuiving en vergroting van het bestemmingsvlak ‘Maatschappelijk’, de maximale nokhoogte en bouwhoogte van de mfa, de bouwvlakken van de grondgebonden woningen én de realisatie van 2 poortwoningen op de hoek van de nieuwe ontsluitingsweg en de Schoolstraat.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties