Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Chijnsgoed 12 Sterksel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 1 mei 2017 het bestemmingsplan “Chijnsgoed 12 Sterksel” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een gedeelte van het bedrijfspand op het perceel Chijnsgoed 12 te gebruiken als zorggarage. In deze zorggarage wordt in het kader van begeleiding en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op kleine schaal vakkennis overgebracht op het gebied van reparatie en restauratie van auto´s. Deze activiteit is uitdrukkelijk niet gericht op de particuliere markt.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties