Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Correctieve herziening regels en supermarkten Kom Leende - Leenderstrijp 2015”

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2018 het bestemmingsplan “Correctieve herziening regels en supermarkten Kom Leende - Leenderstrijp 2015” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan “Correctieve herziening regels en supermarkten Kom Leende - Leenderstrijp 2015” wordt een verschrijving in een groot aantal bouwregels van het bestemmingsplan “Kom Leende-Leenderstrijp 2015” gecorrigeerd. In de regels van dat bestemmingsplan is het woord voorgevel opgenomen, waar voorgevellijn bedoeld is.

Daarnaast is de definitie van het begrip detailhandel aangepast, zodat, in lijn met de regionale afspraken, de vestiging van nieuwe supermarkten in Leende wordt uitgesloten.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties