Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Heggerdijk 1, Leende”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 29 februari 2016 het bestemmingsplan “Heggerdijk 1, Leende” heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan heeft tot doel het herbestemmen van het agrarisch bedrijf Heggerdijk 1 te Leende tot een recreatieve bestemming. Aan de gehele locatie is een recreatieve bestemming toegekend, waarbij aan de voormalige bedrijfswoning een aanduiding 'wonen‘ is toegekend. Op de locatie wordt de exploitatie van een groepsaccommodatie met een maximale oppervlakte aan bebouwing van 500 m² ten behoeve van het verblijf van maximaal 50 personen mogelijk gemaakt.

 Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties