Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Julianastraat 27/27a en Langstraat 3”

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 22 mei 2017 voor de locaties Julianastraat 27/27a en Langstraat 3 in Leende een gewijzigd bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Aan het perceel Julianastraat 27/27a is een extra wooneenheid toegevoegd, waardoor het bestemmingsplan in overeenstemming is gebracht met de feitelijke situatie.

Voor de locatie Langstraat 3 zijn enkele bedrijfscategorieën toegevoegd aan de bedrijvenlijst.

Het bestemmingsplan  is digitaal in te zien op gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties