Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Julianastraat 28a en 30, Schoolstraat 66”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2016 het bestemmingsplan “Julianastraat 28a en 30, Schoolstraat 66” heeft vastgesteld.

Op Julianastraat 28a en 30 in Leende is op grond van het bestemmingsplan “Kom Leende-Leenderstrijp 2015” 1 woning toegestaan. De bestaande langgevelboerderij is echter gesplitst in 2 woningen. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het aantal toegestane woningen in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie.

Op de locatie Schoolstraat 66 in Heeze zijn op grond van het bestemmingsplan “Kom Heeze 2015” 3 woningen mogelijk. Op het perceel is slechts 1 woning aanwezig. Om de planologische toevoeging van een woning op de locatie Julianastraat 28a en 30 in Leende mogelijk te maken wordt het aantal toegestane woningen op de locatie Schoolstraat 66 in Heeze teruggebracht van 3 naar 2. De beoogde herontwikkeling leidt daarmee tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de locatie Schoolstraat 66 in Heeze.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn digitaal in te zien de gemeentelijke viewer en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties