Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Kapelstraat 29, Heeze”

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2016 het bestemmingsplan “Kapelstraat 29, Heeze” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Kapelstraat 29 is momenteel planologisch geregeld in het bestemmingsplan Kom Heeze 2015. Het perceel heeft de bestemming Centrum. In het bestemmingsplan wordt op de oude varkensstal op het perceel Kapelstraat 29 de functieaanduiding horeca 2 gelegd. Hierdoor kan in dit gebouw een zelfstandig restaurant worden geëxploiteerd.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties