Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan "Kapelstraat 74, Heeze"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 oktober 2015 het bestemmingsplan “Kapelstraat 74, Heeze” heeft vastgesteld.

Het beoogde doel is om op de huidige locatie van de Rabobank aan de Kapelstraat 74 in Heeze vervangende nieuwbouw te realiseren voor de gezamenlijke huisvesting van een aantal zorgaanbieders en de Rabobank. De voorgenomen nieuwbouw past niet binnen de bouwmogelijkheden die de bestemmingsplannen Kom Heeze uit 2010 en Kom Heeze 2015 bieden. In het ontwerpbestemmingsplan Kapelstraat 74, Heeze worden deze bouwmogelijkheden geboden door verruiming van het bouwvlak en verhoging van de goothoogte. Tevens verdwijnt door dit bestemmingsplan de bestaande mogelijkheid om op het achterste gedeelte van het perceel een appartementencomplex van 13 meter hoog op te richten.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties