Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan "Kom Heeze 2015"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 13 april 2015 het bestemmingsplan ‘Kom Heeze 2015’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Kom Heeze 2015’ is een integrale herziening van het bestemmingsplan ‘Kom Heeze’ uit 2010. Tevens zijn alle na februari 2010 vastgestelde planologische besluiten binnen de kom van Heeze in dit plan opgenomen. Het plan voorziet vooral in een verruiming van functies binnen het centrumgebied en een beperking van functies buiten het centrumgebied.

Het besluit en de daarbij behorende stukken  zijn digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke viewer. Het plan is eveneens raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties