Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan ‘Langstraat 2c Leende’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 1 mei 2017 het bestemmingsplan ‘Langstraat 2c Leende’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ziet op de vestiging van een paardenhouderij op het perceel Langstraat 2c te Leende. Hiertoe is de locatie voorzien van een functie-aanduiding voor paardenhouderij. Ten behoeve van de paardenhouderij dienen enkele voorzieningen (buitenbak, longeercirkel) gerealiseerd te worden. Hiervoor is het bouwvlak vergroot, aangezien deze bouwwerken alleen binnen een bouwvlak gerealiseerd mogen worden. Op de uitbreiding van het bouwvlak mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties