Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Molenschut tegenover 3 Leende”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 12 mei 2014 het bestemmingsplan “Molenschut tegenover 3 Leende” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

In het bestemmingsplan wordt de bestemming Agrarisch omgezet in de bestemming Agrarisch-Agrarisch Bedrijf met aanduiding “iv” van intensieve veehouderij. Hiermee wordt de verplaatsing van een varkenshouderij uit Mierlo naar de Molenschut, het perceel kadastraal bekend Leende, sectie G, nummer 547en 548 mogelijk gemaakt.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken  zijn digitaal in te zien.

Pagina opties