Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 18 mei 2015 het bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft tot doel het realiseren van een natuurbegraafplaats aan de Somerenseweg te Heeze. Natuurbegraven Nederland B.V. is voornemens om naast het bestaande crematorium Heeze, op een gedeelte van het kadastraal perceel Heeze, sectie F 3745, een natuurbegraafplaats te ontwikkelen. Natuurbegraven is een relatief nieuwe wijze van begraven waarbij wordt begraven in een natuurlijke omgeving. Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een bos of een natuurgebied en in de tweede plaats een begraafplaats.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een vergroting van het bestemmingsvlak en bouwvlak “Maatschappelijk” van 1500 m² naar 2000 m² vanwege de beoogde positionering van de gebouwen. De toegestane oppervlakte aan gebouwen blijft gelijk. Verder is de maximaal toegestane bouwhoogte verlaagd van 13 meter naar 10 meter en is de maximaal toegestane goothoogte verhoogd van 3 meter naar 5 meter.

het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken  zijn digitaal raadpleegbaar.

Pagina opties