Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Renhoek 22, Leende”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 12 september 2016 het bestemmingsplan “Renhoek 22, Leende” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ziet op het mogen gebruiken van de bedrijfswoning op het perceel Renhoek 22 Leende als reguliere woning. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid voor herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie op het perceel. De bedrijfsbestemming verandert hierbij van vorm.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties