Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Sterkselseweg ong (tussen 45 en 49) te Heeze”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2018 het bestemmingsplan “Sterkselseweg ong (tussen 45 en 49) te Heeze” heeft vastgesteld.

Initiatiefnemers zijn voornemens ter plaatse van de Sterkselseweg ong. (tussen 45 en 49) een vrijstaande woning op te richten. De locatie aan de Sterkselseweg ong. is op basis van het vigerende bestemmingsplan bestemd als woonbestemming zonder bouwvlak. Het is in de huidige situatie daarom niet toegestaan ter plaatse een woning op te richten. Met dit bestemmingsplan wordt een bouwvlak toegevoegd zodat de woning gebouwd kan worden.

Om deze extra wooneenheid juridisch planologisch mogelijk te maken zal een bouwmogelijkheid op de locatie Ginderover 60-64 in Heeze worden verwijderd. Aan Ginderover 60-64 zijn op basis van het bestemmingsplan 3 wooneenheden toegestaan. Aan Ginderover 60-64 zijn slechts 2 woningen aanwezig. De daadwerkelijke bouw van een derde woning is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Onderhavige ontwikkeling ziet toe op het verplaatsen van deze bouwmogelijkheid voor de bouw van een woning aan de locatie aan de Sterkselseweg ong. te Heeze. De beoogde herontwikkeling leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering ter plaatse van Ginderover 60-64.

het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal zijn in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimelijkeplannen.nl.

Pagina opties