Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Strijperdijk 3d, Leende”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2018 het bestemmingsplan “Strijperdijk 3d, Leende” heeft vastgesteld.

Op Strijperdijk 3d in Leende is sinds 1978 Joppen Motoren gevestigd. Om het bedrijf toekomstbestendig te maken is het gewenst om het terrein her in te richten en de bebouwing uit te breiden. Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan aangepast.

Daarnaast wordt de woning, die nu nog in gebruik is als bedrijfswoning, bestemd als burgerwoning.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties