Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan ‘Verplaatsing schutsbomen Heeze’

De gemeenteraad heeft op 6 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Verplaatsing schutsbomen Heeze’ gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Verplaatsing schutsbomen Heeze’ is opgesteld ten behoeve van de verplaatsing van de geplande schutsbomen behorende bij het gilde van Sint Agatha te Heeze. In het op 5 maart 2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’ is de mogelijkheid opgenomen voor het oprichten van een tweetal schutsbomen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Heeze, sectie F, nummer 3480, ten noorden van de oprijlaan naar het kasteel. Onderhavig bestemmingsplan  voorziet in de verplaatsing van deze schutsbomen naar het perceel kadastraal bekend als gemeente Heeze, sectie F, nummer 4696, ten zuiden van de oprijlaan naar het kasteel.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties