Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Voordenweg 9,11 en ongenummerd, Leende”

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2016 het bestemmingsplan “Voordenweg 9,11 en ongenummerd, Leende” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de omzetting van agrarische bestemming met twee bedrijfswoningen aan Voordenweg 9 – 11 te Leende naar woonbestemming voor de 2 bestaande woningen in de woonboerderij mogelijk. In het bestemmingsplan is tevens opgenomen dat de woning op het perceel Voordenweg ongenummerd pas kan worden gebouwd als twee van de vier voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn gesloopt (en gesloopt blijven) en dat binnen 5 jaar na voltooiing van de nieuwe woning tevens nog één voormalig agrarisch bedrijfsgebouw wordt gesloopt en ook gesloopt blijft.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken  zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties