Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan ‘Waterstraat 1a Leende’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 13 april 2015 het bestemmingsplan ‘Waterstraat 1a Leende heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ziet op een herziening van het bestemmingplan ‘Buitengebied Heeze-Leende’ voor het perceel Waterstraat 1a te Leende. Op deze locatie is naast een installatiebedrijf, een bedrijfswoning toegestaan en aanwezig. De bestemmingsplanherziening ziet op het mogen gebruiken van de bedrijfswoning als reguliere woning. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar.

Pagina opties