Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Omgevingsvergunning Rul 23, Heeze

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor het verbouwen van de bestaande langgevelboerderij op het perceel Rul 23 te Heeze tot een bed-and-breakfast.

De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Pagina opties