Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Omgevingsvergunning Vlaamseweg 15, Sterksel

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor het mogen bewonen van de bedrijfswoning door derden die niets met het bedrijf te maken hebben (plattelandswoning).

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar.

Pagina opties