Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Uitwerkingsplan Woongebieden Providentia 1e fase

Burgemeester en wethouders hebben het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 1e fase”  vastgesteld.

In het bestemmingsplan Providentia zijn voor de woongebieden uitwerkingsgebieden opgenomen. In dit uitwerkingsplan zijn 7 van deze gebieden opgenomen.  De doelstelling van dit uitwerkingsplan is het mogelijk maken van woningbouw op de 5 percelen naast de Ten Brakeweg en het realiseren van 2 zorgwoningen voor cliënten van Kempenhaeghe.

Het uitwerkingsplan is digitaal in te zien op www. ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties