Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 2e fase”

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 28 januari 2014 besloten om het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 2e fase”  vast te stellen.

In het bestemmingsplan Providentia zijn voor de woongebieden uitwerkingsgebieden opgenomen. In dit uitwerkingsplan is 1 van deze gebieden opgenomen.  De doelstelling van dit uitwerkingsplan is het mogelijk maken van 40 woningen en het realiseren van 1 zorgwoning voor cliënten van Kempenhaeghe.

het uitwerkingsplan  is digitaal raadpleegbaar.

Pagina opties