Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 4e fase”

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 25 april 2016 besloten om het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 4e fase” vast te stellen.

In het bestemmingsplan Providentia zijn voor de woongebieden uitwerkingsgebieden opgenomen. In dit uitwerkingsplan zijn verschillende van deze gebieden opgenomen. De doelstelling van dit uitwerkingsplan is het mogelijk maken van 78 woningen.

Het uitwerkingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties