Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Voorbereidingsbesluit nieuwvestiging van horeca gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van logies aan seizoenarbeiders of arbeidsmigranten

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken ter voldoening aan artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2019 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gehele grondgebied van de gemeente Heeze-Leende. In het voorbereidingsbesluit is de voorwaarde opgenomen dat het verboden is het gebruik van panden te wijzigen ten behoeve van de nieuwvestiging van horeca gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van logies aan seizoenarbeiders of arbeidsmigranten.

Het besluit treedt in werking met ingang van woensdag 29 mei 2019. Genoemd voorbereidingsbesluit ligt voor een ieder tijdens de openstellingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2 te Heeze. Digitaal is het stuk raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Pagina opties