Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Wijzigingsplan Burgemeester Vogelslaan 4 Leende

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 1 juni 2015 besloten om het wijzigingsplan “Burgemeester Vogelslaan 4 Leende” gewijzigd vast te stellen. Het wijzigingsplan ziet op een vormverandering van het bestemmingsvlak “Agrarisch –Agrarisch Bedrijf”  van het gemengde agrarisch bedrijf (melkvee en varkens) aan de locatie Burgemeester Vogelslaan 4 te Leende. De wijziging ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan ziet het aanpassen van enkele planregels ten einde te voldoen aan de Verordening ruimte 2014.

Het wijzigingsplan  is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties